Тези доповідей

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Особливості кримінологічної характеритики зловживання владою або службовим становищем.Peculiarities of criminological characterization of abuse of power or official position
  (2017) Левченко, Юрій Олександрович; Levchenko, Yuriy
  Актуальним на цей час є вивчення основних закономірностей тенденцій зловживання владою або службовим становищем, аналіз сучасних детермінант їх вчинення, виявлення нових ознак особи злочинця, що їх вчиняє, а також розроблення якісно нової та ефективної системи заходів запобігання цим злочинам.
 • Item
  Запобігання тінізації світової економіки.Prevention of Shadowing of the World Economy
  (2017) Левченко, Юрій Олександрович; Levchenko, Yuriy
  Недостатня ефективність міжнародних інституцій та національних органів управління у протидії тіньовій економіці спричинюють її подальше поширення. Незважаючи на загрожуючи масштаби зазначеної проблеми, поки що відсутній цілісний та скоординований між країнами план дій щодо подолання тіньової економіки. Існуючі програмні документи або стосуються по долання її окремих проявів, зокрема відмивання «брудних» грошей, боротьби з економічною злочинністю тощо, або спрямовані на протидію тіньовій економічній діяльності у масштабах національних економік.
 • Item
  Віктимологічні питання запобігання насильницьким злочинам відносно дітей у сучасному суспільстві.Victimological Issues of Preventing Violent Crimes Against Children in Contemporary Society
  (2016) Левченко, Юрій Олександрович; Levchenko, Yuriy
  Насильство над дітьми – проблема, яка завжди існувала і скоріш за все ще дуже довго буде існувати у сучасному суспільстві. Сучасність демонструє такі його приклади, як смерть дітей від голоду, загибель їх під час бомбардувань і обстрілу, міжнародних конфліктів, вбивство в таборах біженців, на побутовому ґрунті. Нерідкі і такі форми насильства, як торгівля дітьми, залучення до жебрацтва, проституція, економічна експлуатація, позбавлення житла, коштів для існування, зневага потребами й інтересами. З огляду на вищезазначене, проблема захисту та охорони прав дітей, які є жертвами будь-яких насильницьких дій, може бути вирішена шляхом ратифікації міжнародних стандартів щодо віктимологічної профілактики в даному напрямку та запровадженням кримінальної відповідальності за вчинення насильницьких злочинів
 • Item
  Системність як ідентифікуюча ознакакорупції.System as identifying evidence of corruption
  (2017) Левченко, Юрій Олександрович; Levchenko, Yuriy
  Застосування системного підходу створює можливості для об’єктивного вивчення феномену корупції, а відтак, і теоретичного розв’язання проблеми її протидії, а також практичного застосування відповідних заходів. Якщо ж такі заходи не є відповідними сутності об’єкта протидії, очевидно, що вони неспроможні й дієво впливати на цей об’єкт. Відповідно до зазначеного підходу явища, об’єкти дослідження розглядаються як системи, між частинами якої існують взаємозв’язки. Усі складові такої системи взаємодіють між собою та взаємозалежні.
 • Item
  Детермінанти злочинів, що вчиняються на побутовому ґрунті.Determinants of crime committed on domestic soil
  (2017) Миронюк, Тетяна Василівна; Mironyuk, Tetyana
  Сфера побуту найбільш консервативна порівняно з іншими сферами і менше піддається соціальному контролю. В принципі це добре, але при наявності конфлікту утруднює можливість втручання. Окремі квартири сприяють анонімності побуту, а саме в них вчиняється більше половини побутових злочинів. Інколи в таких квартирах живе подружжя, що розірвало шлюб, але не роз’їхалось. До чинників загальносоціального рівня, що відображаютья в сімейному мікросередовищі: 1) вікову та статеву несумісність подружжя; 2) незадовільні умови життя та суттєву відмінність між соціальними ролями і статусами близьких родичів;3) порушення структури сім’ї та ведення домогосподарства;4) стан психічного та фізичного здоров’я; 5) недоліки соціально-психологічної комунікації подружжя, зокрема відмінність у ціннісних орієнтаціях, рівнях емоційності; 6) зловживання алкоголем або наркотиками тощо.
 • Item
  Кримінологічна характеристика злочинності іноземців в Україні на сучасному етапі.Criminological characteristics of criminality of foreigners in Ukraine at the present stage
  (2017) Миронюк, Тетяна Василівна; Mironyuk, Tetyana
  У наш час і в Західній Європі, і в інших раїнах Світу вже неодноразово висловлювалася думка щодо загрози міграції національній безпеці держави. Це твердження в повній мірі відноситься й до України, оскільки динаміка злочинності іноземців та осіб без громадянства має тенденції до подальшого зростання, а міжнародні міграційні процеси зупинити неможливо.Враховуючи зазначене, для більш якісного вивчення та розробки заходів щодо запобігання злочинності мігрантів (іноземців) необхідно удосконалити статистичну звітність, розробити і запровадити картки на злочини мігрантів.