Віктимологічні питання запобігання насильницьким злочинам відносно дітей у сучасному суспільстві.Victimological Issues of Preventing Violent Crimes Against Children in Contemporary Society

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Насильство над дітьми – проблема, яка завжди існувала і скоріш за все ще дуже довго буде існувати у сучасному суспільстві. Сучасність демонструє такі його приклади, як смерть дітей від голоду, загибель їх під час бомбардувань і обстрілу, міжнародних конфліктів, вбивство в таборах біженців, на побутовому ґрунті. Нерідкі і такі форми насильства, як торгівля дітьми, залучення до жебрацтва, проституція, економічна експлуатація, позбавлення житла, коштів для існування, зневага потребами й інтересами. З огляду на вищезазначене, проблема захисту та охорони прав дітей, які є жертвами будь-яких насильницьких дій, може бути вирішена шляхом ратифікації міжнародних стандартів щодо віктимологічної профілактики в даному напрямку та запровадженням кримінальної відповідальності за вчинення насильницьких злочинів
Description
Левченко Ю.О. Віктимологічні питання запобігання насильницьким злочинам відносно дітей у сучасному суспільстві // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст]: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016.– С. 50–55.
Keywords
захист та охорони прав дітей, жертви насильницьких дій, віктимологічна профілактика, ратифікації міжнародних стандартів щодо віктимологічної профілактики, запровадженням кримінальної відповідальності за вчинення насильницьких злочинів, protection and protection of the rights of children, victim of violent actions, victimological prevention, ratification of international standards for victimological prevention, introduction of criminal responsibility for the commission of violent crimes, защита и охрана прав детей, жертвы насильственных действий, виктимологическая профилактика, ратификации международных стандартов виктимологической профилактики, введением уголовной ответственности за совершение насильственных пре ступлений
Citation