Запобігання тінізації світової економіки.Prevention of Shadowing of the World Economy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Недостатня ефективність міжнародних інституцій та національних органів управління у протидії тіньовій економіці спричинюють її подальше поширення. Незважаючи на загрожуючи масштаби зазначеної проблеми, поки що відсутній цілісний та скоординований між країнами план дій щодо подолання тіньової економіки. Існуючі програмні документи або стосуються по долання її окремих проявів, зокрема відмивання «брудних» грошей, боротьби з економічною злочинністю тощо, або спрямовані на протидію тіньовій економічній діяльності у масштабах національних економік.
Description
Левченко Ю.О. Запобігання тінізації світової економіки / Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 30 лист. 2017 р.) : - К. : Нац. Акад. внутр. справ, 2017. – C 71-73.
Keywords
запобігання тінізації економіки, проведення національних аудитів економік країн, оподаткування, ліцензування праці, навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки, захисту прав споживачів, прав інтелектуальної та промислової власності, preventing the global economy from shadowing conducting national audits of the economies of countries in order to assess the extent of shadow economic activity and its impact on the formal economy, assessment of national regulatory systems for taxation, labor licensing, environment, health and safety, consumer protection, studying the impact of labor migrants, in particular cheap labor, on national well-being and compliance with corporate labor standards, the introduction of special assistance for integration for vulnerable groups (in particular, minorities, refugees, internally displaced people, etc.)
Citation