Кримінологічна характеристика злочинності іноземців в Україні на сучасному етапі.Criminological characteristics of criminality of foreigners in Ukraine at the present stage

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У наш час і в Західній Європі, і в інших раїнах Світу вже неодноразово висловлювалася думка щодо загрози міграції національній безпеці держави. Це твердження в повній мірі відноситься й до України, оскільки динаміка злочинності іноземців та осіб без громадянства має тенденції до подальшого зростання, а міжнародні міграційні процеси зупинити неможливо.Враховуючи зазначене, для більш якісного вивчення та розробки заходів щодо запобігання злочинності мігрантів (іноземців) необхідно удосконалити статистичну звітність, розробити і запровадити картки на злочини мігрантів.
Description
Миронюк Т.В. Кримінологічна характеристика злочинності іноземців в Україні на сучасному етапі // Розвиток юридичної науки: проблеми та рішення очима здобувачів вищої освіти [Текст]: матеріали наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти Київ, 14 квітня. 2016 р.), частина 2: - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016.– С. 44–49. Mironyuk T.V. Criminological characteristics of criminality of foreigners in Ukraine at the present stage // Development of legal science: problems and decisions by the eyes of applicants of higher education [Text]: materials sciences. conf. applicants for higher education Kiev, April 14. 2016), part 2: - K .: National. acad. inside cases, 2016.- P. 44-49.
Keywords
злочинність іноземців, імміграція, нелегальна міграція, запобігання злочинності мігрантів
Citation