Детермінанти злочинів, що вчиняються на побутовому ґрунті.Determinants of crime committed on domestic soil

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Сфера побуту найбільш консервативна порівняно з іншими сферами і менше піддається соціальному контролю. В принципі це добре, але при наявності конфлікту утруднює можливість втручання. Окремі квартири сприяють анонімності побуту, а саме в них вчиняється більше половини побутових злочинів. Інколи в таких квартирах живе подружжя, що розірвало шлюб, але не роз’їхалось. До чинників загальносоціального рівня, що відображаютья в сімейному мікросередовищі: 1) вікову та статеву несумісність подружжя; 2) незадовільні умови життя та суттєву відмінність між соціальними ролями і статусами близьких родичів;3) порушення структури сім’ї та ведення домогосподарства;4) стан психічного та фізичного здоров’я; 5) недоліки соціально-психологічної комунікації подружжя, зокрема відмінність у ціннісних орієнтаціях, рівнях емоційності; 6) зловживання алкоголем або наркотиками тощо.
Description
Миронюк Т.В. Детермінанти злочинів, що вчиняються на побутовому ґрунті / Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 30 лист. 2017 р.) : - К. : Нац. Акад.. внутр.. справ, 2017. – C 96-99.
Keywords
побут, сфера побутових злочинів, об’єкт побутових злочинів, вбивство (ст.ст. 115, 116, 118, 119 КК), доведення до самогубства (ст. 120 КК), погроза вбивством (ст. 129 КК), тілесні ушкодження (ст. ст. 121-125, 128 КК), побої і мордування (ст. 126 КК), катування (ст. 127 КК), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК), умисне знищення або пошкодження чужого майна (ст. 194 КК), хуліганство (ст. 296 КК), детермінанти побутових злочинів, адміністративний примус, life, the sphere of domestic crimes, the object of domestic crimes, murder (Articles 115, 116, 118, 119 of the Criminal Code), bringing suicide (Article 120 of the Criminal Code), the threat of murder (Article 129 of the Criminal Code), bodily harm ( Articles 121-125, 128 of the Criminal Code), beatings and torture (Article 126 of the Criminal Code), torture (Article 127 of the Criminal Code), illegal deprivation of liberty or abduction of a person (Article 146 of the Criminal Code), willful destruction or damage to someone else's property ( Article 194 of the Criminal Code), hooliganism (Article 296 of the Criminal Code), determinants of domestic crimes, administrative coercion, быт, сфера бытовых преступлений, объект бытовых преступлений, убийство (ст 115, 116, 118, 119 УК), ), доведение до самоубийства (ст. 120 УК), угроза убийством (ст. 129 УК), телесные повреждения ( ст. ст. 121-125, 128 УК), побои и истязания (ст. 126 УК), истязание (ст. 127 УК), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 УК), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества ( ст. 194 УК), хулиганство (ст. 296 УК), детерминанты бытовых преступлений, административное принуждение
Citation