Методичні рекомендації

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ
  (2023) ЧЕРНЯВСЬКИЙ, Сергій; ЧОРНОУС, Юлія; НІКІТІНА-ДУДІКОВА, Ганна; САМОДІН, Артем; АНТОЩУК, Андрій; БУРЛАКА, Владислав; НОВІКОВ, Андрій
  У методичних рекомендаціях запропоновано типовий алгоритм дій слідчого й інших учасників кримінального провадження під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей. Видання призначене для використання в діяльності слідчих, дізнавачів, спеціалістів-криміналістів Національної поліції України, прокурорів, суддів та адвокатів, а також для підготовки здобувачів вищої освіти в галузі права й системі підвищення кваліфікації поліцейських.
 • Item
  Методичні рекомендації з інтегрування підходу, орієнтованого на потерпілих, у деяких аспектах досудового розслідування злочинів сексуального насильства в умовах збройної агресії
  (2023) Чернявський, С.С.; Левченко, К.Б.; Чорноус, Ю.М.; Нікітіна-Дудікова, Г.Ю.; Перунова, О.С.; Гордієнко, Л.С.; Ієрусалимов, В.І.; Остапенко, О.О.
  У Методичних рекомендаціях висвітлено питання теорії інтегрування підходу, орієнтованого на потерпілих, у процеси документування та розслідування злочинів сексуального насильства в умовах збройної агресії та подано практичні рекомендації щодо його застосування під час досудового розслідування. Для викладачів/-ок вищих навчальних закладів, фахівців/-чинь та службових осіб правоохоронних органів, у першу чергу, суб’єктів досудового розслідування – слідчих, прокурорів, детективів та інших уповноважених службових осіб.
 • Item
  РОЗСЛІДУВАННЯ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ
  (2021) Чорноус, Юлія Миколаївна; Синоверська, Тетяна Іванівна
  У методичних рекомендаціях запропоновано теоретично обґрунтований та практично апробований алгоритм дій слідчого, дізнавача, інших учасників кримінального провадження щодо розслідування жорстокого поводження з тваринами. Методичні рекомендації призначені для використання в практичній діяльності слідчих, дізнавачів, інспекторів-криміналістів Національної поліції України, у процесуальній діяльності прокурорів, суддів й адвокатів, а також для підготовки здобувачів вищої освіти в галузі права й системі підвищення кваліфікації поліцейських.
 • Item
  Доказування у кримінальних провадженнях щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: кримінальний, кримінальний процесуальний та криміналістичний аспект
  (2023) Дрозд, В.Г.; Чорноус, Юлія Миколаївна; Гаврилюк, Л.В.; Дрозд, В.Ю.; Шмітько, В.В.
  Розкрито особливості кримінально-правової кваліфікації, криміналістичної характеистики, виявлення та розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одерження неправомірної вигоди службовою особою. Для слідчих, співробітників оперативних підрозділів, працівників прокуратури, суду, адвокатів, а також науковців, викладачів і курсантів.
 • Item
  Тактика проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування
  (2021) Антонюк, Поліна Євгенівна; Антощук, Андрій Олександрович; Пясковський, Вадим Валерійович; Саковський, Андрій Анатолійович; Самодін, Артем Володимирович; Таран, Олена Вікторівна; Терещенко, Юлія Василівна
  У методичних рекомендаціях висвітлено сучасну слідчу практику та проблематику проведення слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії. Розглянуто процесуальну форму, етапи, стадії та тактичні прийоми його проведення, а також окреслено окремі кримінальні процесуальні та криміналістичні проблемні аспекти, які зустрічаються у діяльності органів досудового розслідування під час розслідування кримінальних правопорушень. Для слідчих і дізнавачів Національної поліції України, можуть використовуватись у процесуальній діяльності прокурорів, суддів і адвокатів, а також у підготовці здобувачів вищої освіти у галузі права та у системі підвищення кваліфікації поліцейських на напрямом криміналістичної підготовки.