Тактика проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування

Abstract
У методичних рекомендаціях висвітлено сучасну слідчу практику та проблематику проведення слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії. Розглянуто процесуальну форму, етапи, стадії та тактичні прийоми його проведення, а також окреслено окремі кримінальні процесуальні та криміналістичні проблемні аспекти, які зустрічаються у діяльності органів досудового розслідування під час розслідування кримінальних правопорушень. Для слідчих і дізнавачів Національної поліції України, можуть використовуватись у процесуальній діяльності прокурорів, суддів і адвокатів, а також у підготовці здобувачів вищої освіти у галузі права та у системі підвищення кваліфікації поліцейських на напрямом криміналістичної підготовки.
Description
Тактика проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування [Текст] : метод. рек. / [П.Є. Антонюк, А.О. Антощук, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, та ін. ]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 70 с.
Keywords
Citation