РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ

Abstract
У методичних рекомендаціях запропоновано типовий алгоритм дій слідчого й інших учасників кримінального провадження під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей. Видання призначене для використання в діяльності слідчих, дізнавачів, спеціалістів-криміналістів Національної поліції України, прокурорів, суддів та адвокатів, а також для підготовки здобувачів вищої освіти в галузі права й системі підвищення кваліфікації поліцейських.
Description
Розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей [Текст] : метод. рек. / [С. С. Чернявський, Ю. М. Чорноус, Г. Ю. Нікітіна-Дудікова, А. В. Самодін, А. О. Антощук, В В. Бурлака, А. А. Новіков]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. 64 с.
Keywords
Citation