МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Міжнародні стандарти громадської експертизи. International Standards of Public Examination
  (2020) Буткова, О.Я.; Butkova, O.
  На підставі аналізу наукової літератури, універсальних і регіональних правових актів досліджено питання міжнародно-правового регулювання громадської експертизи органів державної влади й місцевого самоврядування.On the basis of scientific literature, international and regional legal acts, the issue of international legal regulation of public expertise of public authoritiesand local governments was studied. Thepurposeof the articles is to determine the main provisions of international standards that regulate the issues of public examination of public authorities and local governments.
 • Item
  Міжнародний та міждержавний розшук як обов’язкова умова здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia). International and Interstate Search as Prerequisite for Conducting Special Pre-Trial Investigation (inAbsentia)
  (2020) Калінніков, О. В.; Kalinnikov, O.
  Метою статтіє дослідження міжнародного й міждержавного розшуку як підстави спеціального досудового розслідування (in absentia) з метою аналізузазначених правових категорій для визначення прогалин правового регулювання та надання пропозицій щодо їх усунення.The purposeof the article is to study the international and interstate search as a basis for conducting a special pre-trial investigation (in absentia) in order to disclose the mentioned legal categories for identification of the gaps in legalregulation and offer solutions for their elimination.
 • Item
  Правотворча діяльність міжнародних організацій. Law-Making by International Organizations
  (2020) Шпакович, О. М.; Шаламберідзе, М. В.; Shpakovych, O.; Shalamberidze, M.
  Метаі завданнястатті полягають у здійсненні аналізу положень радянської та пострадянської міжнародно-правової доктрини щодо участі міжнародних організацій в процесі міжнародної правотворчості; дослідження підходів до правотворчості міжнародних організацій, розроблених у західній юридичній науці. The purposeand objectives of the article are to: analyze the provisions of soviet and post-soviet international legal doctrine in terms of participation of international organizations in the process of international lawmaking; study of approaches to lawmaking of international organizations, developed in Western jurisprudence.