Міжнародний та міждержавний розшук як обов’язкова умова здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia). International and Interstate Search as Prerequisite for Conducting Special Pre-Trial Investigation (inAbsentia)

Abstract
Метою статтіє дослідження міжнародного й міждержавного розшуку як підстави спеціального досудового розслідування (in absentia) з метою аналізузазначених правових категорій для визначення прогалин правового регулювання та надання пропозицій щодо їх усунення.The purposeof the article is to study the international and interstate search as a basis for conducting a special pre-trial investigation (in absentia) in order to disclose the mentioned legal categories for identification of the gaps in legalregulation and offer solutions for their elimination.
Description
Keywords
міжнародний розшук, міждержавний розшук, спеціальне досудове розслідування, inabsentia, підозрюваний, Інтерпол, Європол, Євроюст, international search, interstate search, special pre-trial investigation, in absentia, suspect, pre-trial investigation, Interpol, Europol, Eurojust
Citation