ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. The concept and structure of social protection for law enforcement officials

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі досліджено питання адміністративно правового регулювання соціального захисту й визначено можливі шляхи його вдосконалення. Доведено, що соціальний захист – це комплекс правових, економічних та організаційних заходів, які застосовуються суб’єктами публічної адміністрації та спрямовані на встановлення основних і додаткових гарантій. Визначено сутність державної політики у сфері соціального захисту, яка становить цілеспрямовану організовану діяльність суб’єктів публічної адміністрації, що в процесі реалізації своїх повноважень шляхом застосування комплексу управлінських, правових, економічних, соціальних заходів сприяє розробленню програм соціального захисту. The work examines administrative and legal regulation of social protection and identifies possible ways to improve it. It is given that social protection is a complex of legal, economic and organizational measures that are used by public administration entities and is aimed at establishing basic and additional guarantees. The essence of state policy in the sphere of social protection, which constitutes the purposeful, organized activity of the public administration’s subjects. Which in the process of implementation of their powers by applying a set of management, legal, economic, social actions contributes to the development of programs of social protection.
Description
Keywords
економічні реформи, соціальний захист, соціальні гарантії, виплати, адміністративно-правовий механізм, соціальна допомога, economic reforms, social protection, social guarantees, payments, administrative and legal mechanism, social assistance
Citation
Collections