Вивчення та аналіз особливостей дактилоскопічних сканерів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті узагальнено дослідження дактилоскопічних сканерів, робота яких ґрунтується на використанні різних датчиків. Показано, що український електрооптичний сканер “ДактоБАТ” відрізняє муляжі від справжніх пальців. Сканер “ДактоБАТ”може бути використаний в будьякій сфері життєдіяльності, що потребує використання біометричних технологій ідентифікації особи.В статье обобщено исследования дактилоскопических сканеров, работа которых основывается на использовании различных датчиков. Показано, что украин¬ский электрооптический сканер “ДактоБАТ” отличает муляжи от настоящих пальцев. Сканер “ДактоБАТ” может быть использован в любой сфере жизнедеятельности, которая требует использование биометрических технологий идентификации личности.Researches of dactyloscopic scanners, based on use of various gauges are gener¬alized. It is shown, that Ukrainian electrooptical scanner “DactoBAT” distinguishes the models from real fingers. Scanner “DactoBAT” can be used in any sphere of ability to live which demands the use of biometric technologies of identification of a person.
Description
Keywords
біометрія, дактилоскопічний сканер, біометричні системи ідентифікації, муляж пальця, биометрия, дактилоскопический сканер, биометрические системы идентификации, муляж пальца, биометрия, dactyloscopic scanner, biometric systems of identification, finger model
Citation