Сучасна спеціальна техніка

Permanent URI for this community

Науковий журнал

 • Рік заснування: 2007
 • Тематика: Наукові та науково-технічні дослідження в галузі створення спорядження для правоохоронних органів, розробка нових технологій та матеріалів для створення спецтехніки. Удосконалення нормативної бази створення та застосування спецтехніки
 • Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 21221‒11021Р від 13.02.2015 р.
 • Реєстрація у ДАК України: Постанова № 9-08/5-з від 18.11.2009 р.
 • Періодичність: 4 рази на рік
 • Мова видання: українська
 • Засновник: Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ, Національний авіаційний університет
 • Голова редакційної колегії: Рибальський Олег Володимирович (д-р техн. наук)
 • Заступники голови редколегії: Хорошко Володимир Олексійович (д-р техн. наук)
 • Відповідальні секретарі: Марченко О. С.
 • Члени редколегії: Артеменко П. П. (канд. юрид. наук), Єрохін В. Ф. (д-р техн. наук), Железняк В. К. (д-р техн. наук), Карпінський М. П. (д-р техн. наук), Кобозева А. А. (д-р техн. наук), Конахович Г. Ф. (д-р техн. наук), Корченко О. Г. (д-р техн. наук), Криволапчук В. О. (д-р юрид. наук), Лєнков С. В. (д-р техн. наук), Лопатін С. І. (канд. юрид. наук), Максимович В. М. (д-р техн. наук), Мосов С. П. (д-р військ. наук), Мохор В. В. (д-р техн. наук), Орлов Ю. Ю. (д-р юрид. наук), Писаренко В. Г. (канд. техн. наук), Садченко О. О. (канд. юрид. наук), Смерницький Д. В. (канд. юрид. наук), Циганов О. Г. (канд. техн. наук), Юдін О. К. (д-р техн. наук)
 • Адреса редакції: пров. Кутузова, 4а, м. Київ, 01001, Україна
 • Browse

  Communities in this Community

  Now showing 1 - 9 of 9