Особливості тактики допиту в процесі розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом. Peculiarities of Interrogation Tactics during the Investigation of Illegal Possession of a Vehicle

dc.contributor.authorЧорноус, Ю. М.
dc.contributor.authorChornous, Yu.
dc.contributor.authorВласенко, С. О.
dc.contributor.authorVlasenko, S.
dc.date.accessioned2022-12-31T20:11:16Z
dc.date.available2022-12-31T20:11:16Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractТактика допиту під час розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом потребуєвирішення низки проблемних питань, зокрема: виявлення всіх фактів протип-равної діяльності; встановлення співучасників, способів, засобів і вичерпного кола об-ставин учинення кримінального правопорушення. Важливим способом отримання до-казової інформації є слідчі (розшукові) дії, і першочергова серед них – допит. Урахуван-ня процесуальних, організаційних, тактичних, психологічних особливостей визначають успіх тактики допиту. Мета статті полягає у формуванні основ і визначенні особливос-тей тактики допиту підозрюваного, свідка, потерпілого в процесі розслідування неза-конного заволодіння транспортним засобом. Досягнення поставленої мети полягає у виконанні таких завдань: визначення умов проведення допиту під час розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом; визначення переліку основних питань, які необхідно з’ясувати під час допиту учасників кримінального провадження за цих умов; розкриття особливостей застосування тактичних прийомів у процесі досудо-вого розслідування, залежно від слідчої ситуації та інших чинників. Peculiarities of in-terrogation tactics during the investigation of illegal possession of a vehicle are accompa-nied by the need to solve a number of problematic issues, in particular, regarding the detec-tion of all facts of illegal activity; establishing accomplices, methods, means and circumstan-ces of committing a criminal offense. Investigative (research) actions are an important met-hod of obtaining evidentiary information, and the first among them is interrogation. Conside-ration of procedural, organizational, tactical, psychological provisions determine the success of interrogation tactics. The purpose of the article is to form the basics of interrogation tact-ics of a suspect, witness, victim in the process of illegal possession of a vehicle. Achieving the set goal consists in performing the following tasks: determining the conditions of the interrogation during the investigation of illegal possession of a vehicle; highlighting the list of main issues that must be clarified during the interrogation of participants in criminal procee-dings under the given conditions; disclosure of the peculiarities of the use of tactical techni-ques in the process of pre-trial investigation, depending on the investigative situation and ot-her factors.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/22437
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectнезаконне заволодінняuk_UA
dc.subjectтранспортний засібuk_UA
dc.subjectрозслідуванняuk_UA
dc.subjectкримінальне правопорушення;uk_UA
dc.subjectкримінальне провадженняuk_UA
dc.subjectдопитuk_UA
dc.subjectтактичний прийомuk_UA
dc.subjectpossessionuk_UA
dc.subjectvehicleuk_UA
dc.subjectinvestigationuk_UA
dc.subjectcriminal offenseuk_UA
dc.subjectcriminal proceedingsuk_UA
dc.subjectinterrogationuk_UA
dc.subjecttactical receptionuk_UA
dc.titleОсобливості тактики допиту в процесі розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом. Peculiarities of Interrogation Tactics during the Investigation of Illegal Possession of a Vehicleuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
local.departmentНаціональна академія внутрішніх справuk_UA
local.udk343.1uk_UA
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.uk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Юрид. психологія 1(30)2022_p074-079.pdf
Size:
427.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: