24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Формування техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України – На правах рукопису/ Development of hand-to hand combat techniques in the process of physical training of student of higher educational of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – With the rights of a manuscript.
    (2015-05-28) Данильченко, Владислав Анатолійович; Danylchenko, Vladyslav
    Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню і розробці технології формування техніки базових прийомів рукопашного бою в процесі СФП курсантів вищих навчальних закладів МВС України з урахуванням рівня розвитку фізичних якостей та використанням комп'ютерних програм. Основними компонентами технології є : мета і завдання, форми організації занять, їх зміст та обсяг тренувальних навантажень, запропонована послідовність навчання курсантами техніки больових і задушливих прийомів, 14 комплексів фізичних вправ, а також мультимедійна комп'ютерна інформаційно-методична програма « ПРАВОЗАХИСНИК». Ефективність технології формування техніки рукопашного бою курсантів у процесі СФП підтверджена експериментально. Результати досліджень впроваджено у навчальний процес Національного університету фізичного виховання і спорту України, у навчальний процес Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС, що підтверджено відповідними актами.