Формування техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України – На правах рукопису/ Development of hand-to hand combat techniques in the process of physical training of student of higher educational of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – With the rights of a manuscript.

Abstract
Дисертаційну роботу присвячено обґрунтуванню і розробці технології формування техніки базових прийомів рукопашного бою в процесі СФП курсантів вищих навчальних закладів МВС України з урахуванням рівня розвитку фізичних якостей та використанням комп'ютерних програм. Основними компонентами технології є : мета і завдання, форми організації занять, їх зміст та обсяг тренувальних навантажень, запропонована послідовність навчання курсантами техніки больових і задушливих прийомів, 14 комплексів фізичних вправ, а також мультимедійна комп'ютерна інформаційно-методична програма « ПРАВОЗАХИСНИК». Ефективність технології формування техніки рукопашного бою курсантів у процесі СФП підтверджена експериментально. Результати досліджень впроваджено у навчальний процес Національного університету фізичного виховання і спорту України, у навчальний процес Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС, що підтверджено відповідними актами.
Description
Данильченко В. А. Формування техніки рукопашного бою в процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України : дис. …канд. наук з фіз. вихов. і спорту : 24.00.02. Київ, 2015. 190 с.
Keywords
спеціальна фізична підготовка, формування техніки, рукопашний бій, курсанти, комп'ютерні технології, special physical training, technique development, hand-to-hand combat, students, computer technology специальная физическая подготовка, формирование техники, рукопашный бой, курсанты, компьютерные технологи
Citation