Спеціальні розробки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ ПІД АРЕШТОМ
    (2011) Мусієнко, Д. І.
    У статті розглянуто особливості використання, функціональні можливості, конструкційні типи електронних систем та пристроїв контролю за місцезнаходженням людини, яка перебуває під арештом, впроваджені в діяльність правоохоронних органів зарубіжних країн.В статье рассмотрены особенности использования, функциональные возможности, конструкционные типы электронных систем и устройств контроля за местонахождения человека, который находится под арестом, используемых в деятельности правоохранительных органов зарубежных стран.In articles features of use, functionality, constructional types of electronic systems and devices of tracing of a site of the person which is in custody, law enforcement bodies of near and far abroad used in activity are considered.