Підручники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    Соціальна психологія.Social psychology
    (2020) Кудерміна, Олена Іванівна; Kudermina, Olena; Казміренко, Людмила Іванівна; Kazmirenko, Lіudmyla; Власенко, Софія Борисівна; Vlasenko, Sofiia
    У посібнику розкрито основні теоретичні та прикладні аспекти соціальної психології. Надається характеристика теоретико-методологічних засад соціальної психології як наукової галузі. Висвітлюються основні етапи історичного розвитку соціальної психології як науки, проблеми особистості та спілкування. Особлива увага присвячена питанням малої та великої соціальних груп. Посібник може знайти застосування у навчальному процесі для підготовки здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Психологія», буде корисним для ад’юнктів та аспірантів, цікавим для широкого кола читачів