Соціальна психологія.Social psychology

Abstract
У посібнику розкрито основні теоретичні та прикладні аспекти соціальної психології. Надається характеристика теоретико-методологічних засад соціальної психології як наукової галузі. Висвітлюються основні етапи історичного розвитку соціальної психології як науки, проблеми особистості та спілкування. Особлива увага присвячена питанням малої та великої соціальних груп. Посібник може знайти застосування у навчальному процесі для підготовки здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Психологія», буде корисним для ад’юнктів та аспірантів, цікавим для широкого кола читачів
Description
Кудерміна О. І., Казміренко Л. І., Власенко С. Б. Соціальна психологія: навчальний посібник. Київ: НАВС, 2020
Keywords
Соціальна психологія, прикладна соціальна психологія, особистість, спілкування, мала група, велика група, лідерство, масова активність, натовп, етнічна група, релігійна спільнота, Social psychology, applied social psychology, personality, communication, small group, large group, leadership, mass activity, crowd, ethnic group, religious community, Социальная психология, прикладная социальная психология, личность, общение, малая группа, большая группа, лидерство, массовая активность, толпа, этническая группа, религиозная общность
Citation