Інше

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  «Запобігання професійній злочинності в Україні»
  (2021) МАКАРЕНКО, Наталія Костянтинівна
  Монографія ґрунтується на результатах багаторічного вивчення оперативно-розшукової, слідчої та судової практики з урахуванням досвіду роботи автора в правоохоронній сфері. Здійснено комплексне дослідження кримінально-правових і кримінологічних проблем запобігання професійній злочинності в Україні. Розкрито зміст детермінант, що сприяють кримінальному професіоналізму. Охарактеризовано структуру та динаміку злочинів, пов’язаних із різними формами професійної та організованої злочинності, розроблено типологію злочинців і злочинних угруповань відповідної категорії. Запропоновано концептуальне бачення шляхів реалізації профілактичних заходів на загально соціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальних рівнях. Для керівників правоохоронних органів, працівників оперативних підрозділів, слідчих, процесуальних керівників, суддів, а також науковців, викладачів і здобувачів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
 • Item
  Кримінологічна політика України
  (2020) Василевич, Віталій Вацлавович
  У монографії на основі результатів аналізу вітчизняних і міжнародних наукових та нормативних джерел, досвіду роботи автора в правоохоронних органах обґрунтовано поняття, елементи (рівні), методи та принципи кримінологічної політики. Розкрито передумови й основні етапи становлення та розвитку, співвідношення і взаємозв’язок з іншими видами антикримінальної політики держави, правове та організаційне забезпечення в Україні та за кордоном. Досліджено особливості формування та реалізації, визначено напрями її вдосконалення і шляхи реалізації в кримінальному, кримінальному процесуальному та кримінально-виконавчому законодавстві України, внесено пропозиції щодо подальшого розвитку кримінологічної теорії та практики. Для студентів і курсантів, ад’юнктів й аспірантів, викладачів і науковців юридичних закладів вищої освіти й наукових установ, правоохоронцівпрактиків, а також тих, хто не байдужий до проблем злочинності в Україні.
 • Item
  Настільна книга громадянина
  (2019)
  У час швидких суспільних змін сучасній людині стало все важче орієнтуватися в інтенсивному потоці інформації. Це видання покликане доступно розповісти про суспільно-політичний устрій нашої країни, про те, як формуються і діють різні гілки влади, за якими правилами ми обираємо Президента та Верховну Раду, про їх права та обов’язки, а також про права та обов’язки кожного громадянина України незалежно від його віку, статі, соціального стану та професії. В книжці надаються практичні поради, які допоможуть захистити кожному свої права, розглянуто основні положення освітньої та пенсійної реформ.