Кримінологічна політика України

Abstract
У монографії на основі результатів аналізу вітчизняних і міжнародних наукових та нормативних джерел, досвіду роботи автора в правоохоронних органах обґрунтовано поняття, елементи (рівні), методи та принципи кримінологічної політики. Розкрито передумови й основні етапи становлення та розвитку, співвідношення і взаємозв’язок з іншими видами антикримінальної політики держави, правове та організаційне забезпечення в Україні та за кордоном. Досліджено особливості формування та реалізації, визначено напрями її вдосконалення і шляхи реалізації в кримінальному, кримінальному процесуальному та кримінально-виконавчому законодавстві України, внесено пропозиції щодо подальшого розвитку кримінологічної теорії та практики. Для студентів і курсантів, ад’юнктів й аспірантів, викладачів і науковців юридичних закладів вищої освіти й наукових установ, правоохоронцівпрактиків, а також тих, хто не байдужий до проблем злочинності в Україні.
Description
Василевич В. В. Кримінологічна політика України [Текст] : монографія / В. В. Василевич. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – 434 с.
Keywords
Citation
Collections