УПРАВЛІННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. COMMITMENTS OF COMMERCIAL BANK MANAGEMENT

Abstract
Однією з головних проблем функціонування банківської системи є ресурсне забезпечення діяльності комерційних банків. У статті розкрито економічну сутність і структуру зобов’язань комерційних банків. Проведено огляд ведення банківської діяльності та визначена мета банківського менеджменту у сфері управління зобов’язаннями банку. Проаналізовано динаміку ресурсної бази банків України. Узагальнено основні методи управління депозитними зобов’язаннями. Розглянуто особливості управління запозиченими ресурсами. Запропоновано подальші напрямки дослідження у сфері управління зобов’язаннями банку. One of the basic problems of the banking system is the resource providing for the bank activities, and so the question of the resource potential management of the institution is actual today. The article deals with the economic essence and structure of the liabilities of commercial banks. A review of the specific features of banking and bank management defines the goal in the liability management.
Description
Keywords
Citation
Collections