ЩОДО ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ. On labor legality of the employer

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано визначення поняття «роботодавець». З’ясовано його змістове навантаження та недоліки, що притаманні чинному трудовому законодавству в даній сфері, а також можливі шляхи їх вирішення. Констатовано, що робото- давець як суб’єкт трудових правовідносин – це фактичний учасник таких відносин, який наділений спеціальною юридичною властивістю, що надає йому можливість вступати в такі правовідносини. Саме такою властивістю і виступає трудове право та дієздатність. Вона притаманна і потенційним учасникам трудових відносин і характеризує їх як суб’єктів трудового права. Цілком логічно, що кожен суб’єкт правовідносин є суб’єктом права, але не кожен суб’єкт права є суб’єктом правовідносин. Дані поняття співвідносяться як «можливість» і «дійсність», де суб’єкт права – «можливість», а суб’єкт правовідносин – «дійсність». The article analyzed the definition of the concept of “employer”. Its substantive load and shortcomings inherent in the current labor legislation in this area, as well as possible ways to solve them, have been clarified. It is stated that the employer is the subject of labor relations, it is an actual participant in such relations, which is endowed with a special legal property that gives him the opportunity to enter into such legal relations. It is this property that is labor law and legal capacity. It is also inherent in potential participants in labor relations and characterizes them as subjects of labor law. It is logical that each legal entity is a subject of law, but not every subject of law is a subject of legal relations. These concepts are correlated as “opportunity” and “reality”, where the subject of law is “opportunity”, and the subject of legal relations is “reality”.
Description
Keywords
роботодавець, юридична особа, фізична особа, суб’єкт трудового права, суб’єкт трудових правовідносин, трудова правоздатність, тру- дова дієздатність, трудова правосуб’єктність, цивільна правосуб’єктність, employer, legal entity, natural person, subject of labor law, subject of labor relations, labor legal capacity, labor capacity, labor legal personality, civil legal personality
Citation
Collections