ПРИЧИНИ ЗЛОЧИНІВ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті зроблена спроба дослідити погляди античних філософів на причини злочинів (у т. ч. злочинів, які вчиняються неповнолітніми). Автор дійшов висновків про те, що причини злочинів в античній філософії мали як суб’єктивний, так і об’єктивний характер. Крім цього, на думку автора, головним надбанням античних філософів є обґрунтування ними свободи волі людини у виборі нею злочинної поведінки. In the article attempted to explore the views of ancient philosophers on the causes of crime (including crimes committed by juveniles). The author concludes that the causes of crime in ancient philosophy have both subjective and objective charac- ter. In addition, in the author’s opinion, the greatest asset of the ancient philosophers is justification of them free will of man in choosing his criminal behavior.
Description
Keywords
антична філософія, злочин, злочини неповнолітніх, причина злочину, свобода волі, покарання, ancient philosophy, crime, crimes of minors, cause of crime, freewill, punishment
Citation
У світі немає нічого, що виникає безпричинно, отже, немає нічого випадкового. Демокрит
Collections