ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

dc.contributor.authorГУБАНОВА Т.О.
dc.date.accessioned2024-04-10T06:45:08Z
dc.date.available2024-04-10T06:45:08Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ статті проведено нормативно-правовий аналіз державної політики у сфері вищої освіти. Обґрунтовано, що вища освіта є невід’ємною складовою частиною всієї системи освіти в Україні. Зазначено, що існування, ефективне функціонування і поступовий розвиток системи вищої освіти безпосередньо залежать від державної політики у сфері вищої освіти, у зв’язку із чим актуалізується її дослідження. Доведено, що загальні засади формування і реалізації державної політики у сфері вищої освіти закріплені нормативно, однак законодавство не містить визначення поняття «державна політика у сфері вищої освіти». Проаналізовано зміст схожих понять («державна політика у сфері вищої освіти», «державна освітня політика», «національна освітня політика» тощо) і зауважено, що вони є синонімічними за змістом, однак використовувати варто саме поняття «державна політика у сфері вищої освіти» з урахуванням застосування такого поняття в законодавстві. Запропоновано авторський варіант відповідного визначення. Проаналізовано склад суб’єктів, які забезпечують ефективну реалізацію державної політики у сфері вищої освіти. Зауважено, що законодавством визначено перелік принципів, тобто основних фундаментальних засад, з урахуванням яких впроваджуються різні аспекти освітньої політики. Окрім того, звернуто увагу на основні напрями формування і реалізації державної політики у сфері вищої освіти, які передбачені у законодавстві. The article analyzes the normative-legal analysis of public policy in the field of higher education. It is justified that higher education is an integral part of the entire education system in Ukraine. It is stated that the existence, effective functioning and gradual development of the higher education system is directly dependent on the state policy in the field of higher education, in connection with which its research is updated. It is proved that the general principles of the formation and implementation of public policy in the field of higher education are enshrined in legislation, but the legislation does not contain a definition of the concept of “state policy in the field of higher education”. The content of similar concepts (“state policy in the field of higher education”, “state educational policy”, “national educational policy”, etc.) is analyzed and it is noted that they are synonymous in content, however, it should be used “state policy in the field of higher education” with taking into account the application of such concept in the legislation. An author’s version of the corresponding definition is proposed. The composition of the subjects that ensure the effective implementation of public policy in the field of higher education is analyzed. It is noted that the legislation defines a list of principles, that is, basic fundamental principles, taking into account various aspects of educational policy. In addition, attention was paid to the main directions of the formation and implementation of state policy in the field of higher education, which are stipulated in the legislation.
dc.identifier.urihttps://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/30101
dc.language.isouk_UA
dc.subjectосвіта, вища освіта, державна політика, освітня політика, державна політика у сфері вищої освіти, education, Higher Education, public policy, educational policy, public policy in the field of higher education
dc.titleДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
dc.typeArticle
local.udk342.9
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
5-1_2019_p144-149.pdf
Size:
274.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
138 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections