ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. PECULIARITIES OF PLANNING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Abstract
У статті розглянуто особливості планування зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) на підприємстві, а сам процес планування описаний як поетапне розроблення стратегії. Такий план складається з семи етапів: визначення передумов; аналіз чинників, що впливають на ЗЕД; аналіз державного регулювання ЗЕД; дослідження можливостей підприємства; формування стратегічних альтернатив; реалізація і контроль. Дотримання виконання усіх перелічених етапів надасть підприємству ефективно спланувати свою ЗЕД. Nowadays, the active development of market relations presupposes a responsible approach to the planning of foreign economic activity. After all, properly planned import and export activities are the key to improving the efficiency and increase the company's profits. Thus, when planning foreign economic activity, a step-by-step plan should be followed, which will eventually help to develop the company's strategy in this area. In the work on the basis of the conducted research the theoretical substantiation on development of strategy of planning of foreign economic activity is executed. The planning process is the foundation for the development of both the enterprise as a whole and in the field of foreign economic activity. The prospect of further research is to develop stages of implementation of methods and tools to improve foreign trade planning.
Description
Keywords
зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, стратегія, підприємство, планування, foreign economic activity, export, import, strategy, enterprise, planning
Citation
Collections