TRENDS OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION AS A FEATURE OF MODERN CONSTITUTIONALISM TRANSNATIONALIZATION

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено сучасні тенденції захисту прав людини в Європейському Союзі як ознаку транснаціоналізації сучасного конституціоналізму. Описано роль Агентства Європейського Союзу з основоположних прав, а також щорічних звітів Європейської Комісії про застосування Хартії основоположних прав ЄС. У статті також проаналізовано способи, якими національні органи тлумачать Хартію основоположних прав ЄС під час застосування та виконання законодавства. Роль Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR) розглядається в контексті екстериторіальності його застосування. Зроблено висновок, що захист прав людини в межах Європейського Союзу має транснаціональну дію, а також є свідченням транснаціоналізації сучасного конституціоналізму. The article examines modern trends of human rights protection in the European Union as a feature of modern constitutionalism transnationalization. The role of the European Union Agency for Fundamental Rights is described as well as of annual reports of the European Commission on the application of the EU Charter of the Fundamental Rights. The article also analyzes the ways that national authorities interpret the EU Charter of the Fundamental Rights during application and enforcement of law. The role of General Data Protection Regulation (GDPR) is examined in the context of extraterritoriality of its application. The conclusion is made that the protection of human rights within the European Union has a transnational effect and is also evidence of the transnationalization of modern constitutionalism.
Description
Keywords
EU Charter of Fundamental Rights, human rights protection in the EU, trends of human rights protection in the EU, SOLVIT, EU Agency for Fundamental Rights, GDPR, Хартія основоположних прав ЄС, захист прав людини в ЄС, тенденції захисту прав людини в ЄС, SOLVIT, Агентство ЄС з основних прав, GDPR
Citation
Collections