СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КРИПТОВАЛЮТ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто актуальні підходи до визначення правового статусу криптовалют із метою створення дієвих механізмів господарсько-правового забезпечення їх використання в Україні. Проаналізовано процес трансформації наявних підходів до визначення економіко-правової природи криптовалют із боку провідних держав світу та міжнародних фінансових регуляторів. Систематизовано переваги та недоліки використання криптовалют, а також розглянуто генезис такої криптовалюти, як Bitcoin. Зауважено такий необхідний чинник, як співпраця в цифровій сфері між державою, індивідами та колективами в контексті форму- вання парадигми «цифрової взаємозалежності», яка була сформульована у звіті Організації Об’єднаних Націй «Епоха цифрової взаємозалежності». The article discusses current approaches to determining the legal status of cryptocurrencies in order to create effective mechanisms of economic and legal support for their use in Ukraine. Attention is drawn to such a necessary factor as cooperation in the digital sphere between the state, individuals, and groups in the context of the “digital interdependence” paradigm, which was formulated at the Euro Dig 2019 UN Digital Interdependence Report. The process of transformation of existing approaches to defining the economic and legal nature of cryptocurrencies by leading countries and international financial regulators is analyzed. The advantages and disadvantages of using cryptocurrencies have been systematized, as well as the genesis of such cryptocurrency as Bitcoin.
Description
Keywords
криптовалюта, правовий статус криптовалют, криптовалютна біржа, віртуальна валюта, електронні гроші, цифрова взаємозалежність, блокчейн, cryptocurrency, virtual currency, electronic money, Bitcoin, legal status of cryptocurrencies, cryptocurrency exchange, digital interdependence, blockchain
Citation
Collections