The Impact of Globalisation on Legal Conduct. Вплив глобалізації на правову поведінку

Abstract
One of the adverse consequences of globalisation is the spread of illegal conduct in the world and an increase in crime rates. This circumstance determines the relevance of the subject under study. It is argued that the causes of illegal conduct are determined by the contradictions of social development, ideological confrontation, economic, political, social inequality of the world’s countries and the deforma-tion of legal consciousness. The globalisation of the shadow economy, the emergence of new tax evasion schemes, including through offshore companies, laundering of proceeds from crime, piracy, raider seizures of other people’s property, arms trafficking, aggressive globalism in the foreign policy of a number of states, regional wars, domestic conflicts, information wars, arbitrary interpretation of certain religions, distortion of their principles by extremist organisations – all this causes the crisis state of the economy, politics, socio-cultural and spiritual spheres of society and crime in many countries of the globalised world. The purpose of this study is to highlight the understanding of illegal conduct through the lens of the adverse impact of globalisation processes on it.Одним з негативних наслідків глобалі-зації визнано поширення у світі протиправної поведінки та зростання показників злочинності, що підтверджує актуальність статті. Зазначено, що причини протиправної поведінки детермінуються суперечностями суспільного розвитку, ідеологічним протистоянням,економічною, політичною, соціальною нерівністю країн світу та деформацією правової свідомості.Глобалізація тіньової економіки, поява нових схем ухиляння від податків, зокрема за допомогою офшорів, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, піратство, рейдерські захоплення чужої власності, торгівля зброєю, агресивний глобалізм у зовнішній політиці низки держав, регіональні війни, внутрішньодержавні конфлікти, інформаційні війни, довільне тлумачення деяких релігій, спотворення їх принципів екстремістськими організаціями – усе це зумовлює кризовий стан економіки, політики,соціально-культурної та духовної сфер суспільства, злочинність у багатьох країнах глобалізованого світу.
Description
Мakarenko, L.O., & Tymoshenko, V.I. (2022). The impact of globalisation on legal conduct. Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs, 27(1), 20-29.
Keywords
illegal conduct, globalisation processes, crime, corruption, legal awareness, протиправна поведінка, процеси глобалізації, злочин, злочинність, корупція, правова свідомість
Citation