Мовний застосунок «ЙОЙ» як ефективний інструмент для вивчення української мови учнями з національних меншин. The language application ‘YOY’ as an effective tool for learning Ukrainian by students from national minorities

Abstract
Мови національних меншин є невід'ємною частиною культурної спадщини України. Їх вивчення сприяє збереженню та розвитку цієї спадщини для майбутніх поколінь, розумінню та повазі до різних культур. Вивчення мов національних меншин може відкрити доступ до нових джерел інформації та знань з української мови. Саме мовний додаток «ЙОЙ» постає ефективним інструментом для вивчення української мови учнями з національних зацікавлює через свою актуальність та важливість збереження та розвитку самобутньої культури. Languages of national minorities are an integral part of the cultural heritage of of Ukraine. Learning them helps to preserve and develop this heritage for for future generations, understanding and respect for different cultures. Learning the languages of of national minorities can open up access to new sources of information and and knowledge of the Ukrainian language. It is the YOY language application that is proving to be an effective tool for students from national minorities to learn Ukrainian because of its relevance and importance of preserving and developing the original culture
Description
Прянчикова В.Ю., Бортун К.О. Мовний застосунок «ЙОЙ» як ефективний інструмент для вивчення української мови учнями з національних меншин Підсумкова науково-практична конференція слухачів, курсантів і студентів (25 квітня 2024 року) : тези. Харків: Вид-во НАНГУ, 2024. С. 459 ̶ 460.
Keywords
мови національних меншин, граматика, глобалізація Minority languages, grammar, globalisation
Citation