Судовий контроль за здійсненням негласної діяльності: міжнародний досвід .Judicial Controlling for Non-Casual Activity: International Experience

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою статті є аналіз іноземного досвіду реалізації судового контролю за здійсненням негласної діяльності правоохоронних органів. Відповідно до поставленої мети окреслено такі завдання: схарактеризувати суб’єктів судового контролю під час організації негласної діяльності правоохоронних органів іноземних держав; з’ясувати напрями й особливості реалізації судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в іноземних країнах; встановити співвідношення суддівського та інших видів санкціонування негласної діяльності в різних країнах; з огляду на міжнародний досвід, виявити проблеми, які виникли під час запровадження функції судового контролю на стадії досудового слідства в Україні.The purpose of the article is to analyze foreign experience in the implementation of judicial control over the implementation of the law-enforcement bodies' secret activities. The main goals and the subjects of judicial control during the organization of the secret activity of foreign law enforcement bodies were determined. The directions and pecul?arities of judicial control over conducting of secret investigative actions in foreign countries were determined; the correlation between judicial and other types of sanctioning of unauthorized activity in different countries is established; taking into account international experience, revealed problems that arose during the introduction of the judicial control function at the pre-trial investigation stage in Ukraine.
Description
Keywords
судовий контроль, міжнародний досвід, слідчий суддя, негласні дії, прокурор, дозвіл, judicial control, international experience, the investigating judge, secret actions, prosecutor, permission
Citation