Міжнародний досвід

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Судовий контроль за здійсненням негласної діяльності: міжнародний досвід .Judicial Controlling for Non-Casual Activity: International Experience
  (2019) Князєв, С. М.; Kniaziev, S.
  Метою статті є аналіз іноземного досвіду реалізації судового контролю за здійсненням негласної діяльності правоохоронних органів. Відповідно до поставленої мети окреслено такі завдання: схарактеризувати суб’єктів судового контролю під час організації негласної діяльності правоохоронних органів іноземних держав; з’ясувати напрями й особливості реалізації судового контролю за проведенням негласних слідчих дій в іноземних країнах; встановити співвідношення суддівського та інших видів санкціонування негласної діяльності в різних країнах; з огляду на міжнародний досвід, виявити проблеми, які виникли під час запровадження функції судового контролю на стадії досудового слідства в Україні.The purpose of the article is to analyze foreign experience in the implementation of judicial control over the implementation of the law-enforcement bodies' secret activities. The main goals and the subjects of judicial control during the organization of the secret activity of foreign law enforcement bodies were determined. The directions and pecul?arities of judicial control over conducting of secret investigative actions in foreign countries were determined; the correlation between judicial and other types of sanctioning of unauthorized activity in different countries is established; taking into account international experience, revealed problems that arose during the introduction of the judicial control function at the pre-trial investigation stage in Ukraine.
 • Item
  Зарубіжний досвід правової протидії незаконному збагаченню .Foreign Experience of Legal Counteraction to Illegal Enrichment: Conceptual Foundations
  (2019) Чернявський, С. С.; Cherniavskyi, S.; Вознюк, А. А.; Vozniuk, A.
  Метою статті є вивчення досвіду іноземних країн у застосуванні різних правових інструментів протидії незаконному збагаченню задля врахування позитивних і негативних його аспектів у формуванні концептуальних засад української моделі притягнення до відповідальності службових осіб за таке корупційне правопорушення.The purpose of the article is study the experience of foreign countries in applying various legal instruments counteract illegal enrichment in order to take into account its positive and negative aspects in formulating the conceptual foundations of the Ukrainian model of prosecution of chargeable officials for such a corruption offense.