ПРАВОСВІДОМІСТЬ У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ. LEGAL AWARENESS IN THE DIGITAL SOCIETY

Abstract
У статті представлено огляд наукових поглядів на проблему правосвідомості. Визначено структуру, основні компоненти, функції, види та рівні правосвідомості. Сучасне суспільство знаходиться на етапі глобального переходу до нового технологічного ладу, особливості якого визначаються не тільки змінами у технологіях, але й станом суспільних інститутів. Поява, створення й широке практичне застосування революційних технологій (штучний інтелект, доповнена реальність, технології блокчейн, аналітичні структури на основі Big Data, самокеровані системи Smart Everything та ін.) формує нову «цифрову екосистему», в якій не може залишитися незмінною система права. The paper considers the scientific views on the issue of legal conscience. The structure, components, functions, types and levels of legal conscience are studied. Modern society is at the stage of global transition to a new technological order, the features of which are determined not only by changes in technology, but also by the state of public institutions. The emergence, creation and widespread practical application of revolutionary technologies (artificial intelligence, augmented reality, blockchain technologies, analytical structures based on Big Data, self-managed Smart Everything systems, etc.) creates a new "digital ecosystem" in which the legal system cannot remain unchanged.
Description
Keywords
Citation
Collections