Гарантування вкладів фізичних осіб: проблемні питання. Deposit Guarantee of Individuals: the Problem Issues

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено особливості процедури гарантування вкладів фізичних осіб. Проаналізовано проблеми правового врегулювання та правозастосування у сфері реалізації прав вкладників на відшкодування гарантованої суми коштів за вкладом. Розглянуто питання нікчемності правочину (договору) банківського вкладу. Вивчено судову практику, відмінності в застосуванні судами норм Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також зарубіжний досвід у цій сфері.Исследованы особенности процедуры гарантирования вкладов физических лиц. Проанализированы проблемы правового регулирования и правоприменения в сфере реализации прав вкладчиков на возмещение гарантированной суммы средств за вкладом. Рассмотрен вопрос ничтожности сделки (договора) банковского вклада. Изучены судебная практика, отличия в применении судами норм Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», а также зарубежный опыт в этой сфере.The question of procedure of deposit guarantee of individuals is investigated in the scientific article.
Description
Keywords
вкладник, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,, нікчемний правочин, гарантування вкладу, договір банківського вкладу., вкладчик, Фонд гарантирования вкладов физических лиц,, ничтожная сделка, гарантирование вклада, договор банковского вклада., investor, Fund Deposit Guarantee of individuals, worthless transaction,, guarantee deposit, bank deposit contract.
Citation