Динамічні показники оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядаються підходи до розрахунку основних динамічних показників захищеності інформації та аналіз щодобових розподілів імовірностей неприпинених нелегальних доступів у інформаційну систему. Запропоновано ймовірнісні функції, що визначають ступінь захищеності інформації на часовому інтервалі (0, t), розроблено методики їх використання для двох можливих випадків прогнозування процесу захисту. Показано підходи до розрахунку основних динамічних показників захищеності інформації, апробовані до наявних реальних статистик припинених спроб нелегального доступу до інформації. В статье рассматриваются подходы к расчету основных динамических показателей защищенности информации и анализ ежесуточных распределений вероятностей непрекращенных нелегальных доступов в информационную систему. Предложены вероятностные функции, определяющие степень защищенности информации на временном интервале (0, t), разработаны методики их использования для двух возможных случаев прогнозирования процесса защиты. Показаны подходы к расчету основных динамических показателей защищенности информации, апробированы по имеющимся реальным статистикам приостановленных попыток нелегального доступа к информации. Paper discusses several approaches to the calculation of basic dynamic performance data protection and analysis of daily probability distributions of nonteiminated illegal access to an information system. The proposed probabilistic features defining the degree of protection of the infoimation in the time interval (0, t), developed methods of using them for two possible cases of forecasting the protection process: when the data of the experiment or data protection system developer known for the average probability of reflection attacks of illegal users, thereby directly is known for the intensity of the flow of illegals entering the system to protect and where such data are not available and the problem is solved under conditions of uncertainty in the parameter.
Description
Keywords
динамічні показники, система захисту, імовірнісні функції, ймовірність відбиття атак, нелегальні користувачі, прогнозування, динамические показатели, система защиты, вероятностные функции, вероятность отражения атак, нелегальные пользователи, прогнозирования, dynamic performance, protection system, probability function, probability of reflection attacks, illegal users, forecasting
Citation
Collections