Мовний застосунок «ЙОЙ» як важливий вектор вивчення української мови в закладах освіти з мовами національних меншин. The language application ‘YOY’ as an important vector for learning Ukrainian in educational institutions with minority languages

Abstract
У сучасних умовах зростає роль української мови як фактора, що об’єднує українське суспільство. Це робить вивчення української мови особливо актуальним для учнів з етнічних меншин, які навчаються в закладах освіти з мовами національних меншин. Варто наголосити, що стрімкий розвиток мобільних технологій охопив майже усі сфери, у яких людина здійснює свою діяльність: соціальну, економіко-політичну, культурну, освітню, наукову тощо. In today's environment, the role of the Ukrainian language as a factor that unites Ukrainian society. This makes learning Ukrainian particularly relevant for students from ethnic minorities who study in educational institutions with minority languages. It is worth noting that the rapid development of of mobile technologies has covered almost all areas in which people carry out their activities: social, economic, political, cultural, educational, scientific, etc.
Description
Бунчук В.В., Бортун К.О. Мовний застосунок «ЙОЙ» як важливий вектор вивчення української мови в закладах освіти з мовами національних меншин. Підсумкова науково-практична конференція слухачів, курсантів і студентів (25 квітня 2024 року) : тези. Харків: Вид-во НАНГУ, 2024. С. 437 ̶ 438.
Keywords
мови національних меншин, граматика, глобалізація Minority languages, grammar, globalisation
Citation