МІСЦЕ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ СЕРЕД ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Place of contracts for scientific-research, research- development and technological works among contracts in the field of intellectual property

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано можливість віднесення договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт (далі – договори НДР, ДКР, ТР) до договорів у сфері інтелектуальної власності. Розглянуто можливість створення об’єктів права інтелектуальної власності за договорами НДР, ДКР, ТР. З’ясовано форми вираження наукових результатів за договорами НДР, ДКР, ТР і їх можливу приналежність до об’єктів права інтелектуальної власності. Розкрито види об’єктів права інтелектуальної власності, які можуть створюватися за договорами НДР, ДКР, ТР. Встановлено спільні й відмінні ознаки договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності та договорів НДР, ДКР, ТР. Визначено місце положень про договори НДР, ДКР, ТР в структурі Цивільного кодексу України. The article analyzes the possibility of including contracts for scientific-research, research-development and technological works (hereinafter – SRW, RDW, TW) into the category of contracts related to intellectual property. The possibility of creating objects of intellectual property rights under the SRW, RDW, TW contracts has been considered. The forms of expression of scientific results under SRW, RDW, TW contracts, and their possible relation to the objects of intellectual property rights have been clarified. The types of objects of intellectual property rights, which can be created under SRW, RDW, TW contracts have been analyzed. The common and distinctive features of the agreement on at-order creation and use of the object of intellectual property rights, and those of SRW, RDW, TW contracts have been determined. The place of the provisions of SRW, RDW, TW contracts in the structure of the Civil Code of Ukraine has been defined.
Description
Keywords
договори у сфері інтелектуальної власності, договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, наукові результати, об’єкти права інтелектуальної власності, agreements in the field of intellectual property, agreements for scientific-research, research-development and technological works, agreements for at-order creation and use of objects of intellectual property rights, scientific results, objects of intellectual property rights
Citation
Collections