СУТНІСТЬ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ. The essence of legality in the field of public administration to ensure the economic interests of Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено оновленню наявного в доктрині адміністративного права поняття законності діяльності щодо забезпечення економічних інтересів України з урахуванням сучасних тенденцій розвитку адміністративного права, напрямів публічного адміністрування у сфері економіки, специфіки економічних відносин як об’єкта публічного адміністрування, опрацювання на цьому підґрунті актуальних напрямів подальшого розвитку адміністративного законодавства. The article is devoted to updating the existing in the doctrine of administrative law the concept of legality of activities to ensure the economic interests of Ukraine, taking into account current trends in administrative law, areas of public administration in the economy, the specifics of economic relations as an object of public administration. legislation.
Description
Keywords
верховенство права, законність, правова законність, публічне адміністрування, державний інтерес, економічний інтерес, rule of law, legality, legal lawfulness, public administration, state interest, economic interest
Citation
Collections