РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ ІЗ ДІТЬМИ В УКРАЇНІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена дослідженню напрямів реформування законодавства у сфері соціального захисту сімей із дітьми протягом 2015−2016 р. р. Встановлено, що зміни, внесені до нормативно-правових актів у даній сфері, передбачають підвищення рівня соціального захисту сімей із дітьми шляхом приведення розмірів окремих грошових виплат даній категорії населення у відповідність до частини третьої статті 46 Конституції України, розширення переліку суб’єктів здійснення соціального захисту та категорій сімей із дітьми, які мають право на його отримання. The article investigates areas of law reform in sphere of social protection of families with children during 2015−2016 period. Established that changes to regulatory legal acts in this area include improving of social protection of families with children by increasing sizes of individual payments to this category of population in accordance with Article 46 of Constitution of Ukraine, expanding of list of subjects of social protection and categories of families with children eligible to receive it.
Description
Keywords
сім’я з дітьми, соціальний захист, законодавство у сфері соціального захисту сімей із дітьми, реформування, family with children, social protection, legislation on social protection of families with children, reform
Citation
Collections