Методологічні основи психологічного знання.Methodological Foundations of Psychological Knowledge

Abstract
У статті висвітлено результати здійсненого аналізу джерел психології, який засвідчив, що у психології існували й існують чимало напрямів і шкіл, які використовували різні методологічні засади та принципи побудови психологічного знання. Зазначено, що, попри суттєві розбіжності між цими напрямами, школами, концепціями, між ними є і певна схожість – їх творці так чи інакше прагнуть до наукового, об’єктивного пізнання психічної реальності.The results of the analysis of the sources of psychology are presented, which showed that there were and there are many areas and schools in psychology that used various methodological foundations and principles for constructing psychological knowledge. It is noted that despite significant disagreements between these areas, schools, concepts, there is a certain similarity between them – their creators strive to one degree or another for a scientific, objective knowledge of mental reality.
Description
Keywords
методологія, науковий підхід, методологічний принцип, метод психології, психологічна методика, етапи психологічного дослідження, methodology, scientific approach, methodological principle, method of psychology, psychological methodology, stages of psychological research
Citation