Державна політика забезпечення прав людини у сфері національної безпеки в умовах цифровізації. State Policy of Human Rights in the Field of National Security in the context of Digitalization

dc.contributor.authorЧижов, Д. А.
dc.contributor.authorChyzhov, D.
dc.date.accessioned2022-07-07T16:46:51Z
dc.date.available2022-07-07T16:46:51Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractМета статті – на підставі дослідження наукових поглядів, нормативних документів у сфері національної безпеки, забезпечення прав людини, а також цифровізації країни визначити основні напрями державної політики забезпечення прав людини у сфері національної безпеки в умовах цифровізації. Для реалізації цієї мети поставлено такі завдання: навести аргументи щодо актуальності обраної теми для дослід-ження; схарактеризувати зміст визначених напрямів; обґрунтувати важливість забезпечення державної безпеки та прав людини в умовах цифровізації; визначити взаємозв’язок інформаційної та кібернетичної безпеки на декількох рівнях – безпека особи, суспільства й держави. Доведено, що інформаційну безпеку слід розглядати одночасно з кібернетичною. Їх симбіоз може бути представлено на трьох рівнях: безпека держави, безпека суспільства, безпека особи. У статті акцентовано, що слід поставити на найвищий щабель інформаційну й кібернетичну безпеку особи: її забезпечення стане підґрунтям для інформаційної безпеки суспільства та держави загалом. Обґрунтовано, що забезпечення кібербезпеки переходить на новий рівень – загальнодержавний, а також із цивільної сфери – в оборонну. The purpose of the article is to determine the main directions of the state policy of human rights in the field of national security in the conditions of digitalization development on the basis of research of scientific views, normative documents in the field of national security, human rights, as well as digitalization of the country. To achieve this goal, the following tasks are set: to provide arguments for the relevance of the chosen topic for research; describe the content of certain areas; provide justification for the importance of ensuring state security and human rights in the context of digitalization; to determine the relationship between information and cyber security at several levels – the security of the individual, society and the state. It is argued that information security should be considered in conjunction with cyber security. In this case, their symbiosis can be represented at three levels: security of the state, security of society, security of the person. The article emphasizes that the information and cyber security of a person should be put on the highest level: its provision will become the basis for ensuring the information security of society and the state as a whole. It is substantiated that the provision of cybersecurity reaches a new level –national, as well as from the civil sphere – in defense.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/21624
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectцифровізаціяuk_UA
dc.subjectзабезпечення прав людиниuk_UA
dc.subjectнаціональна безпекаuk_UA
dc.subjectкібернетична безпекаuk_UA
dc.subjectкібератакаuk_UA
dc.subjectбезпека й оборонаuk_UA
dc.subjectагресіяuk_UA
dc.subjectdigitalizationuk_UA
dc.subjecthuman rightsuk_UA
dc.subjectnational securityuk_UA
dc.subjectcyber securityuk_UA
dc.subjectcyber attackuk_UA
dc.subjectsecurity and defenseuk_UA
dc.subjectaggressionuk_UA
dc.titleДержавна політика забезпечення прав людини у сфері національної безпеки в умовах цифровізації. State Policy of Human Rights in the Field of National Security in the context of Digitalizationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
local.departmentНаціональна академія внутрішніх справuk_UA
local.udk342.3+321.01:351(477)uk_UA
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.uk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Науковий вісник №4 2021_p46-52.pdf
Size:
422.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: