ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядаються теоретико-прикладні аспекти оскарження повідомлення про підозру. На підставі аналізу законодавства, матеріалів сучасної судової практики, наукових розробок у галузі кримінального процесу автор приходить до висновку, що слідчі судді під час встановлення порушень процесу (порядку) здійснення повідомлення про підозру та/або за відсутності обов’язкових елементів повідомлення про підозру повинні застосовувати ефективний спосіб захисту прав суб’єкта, що подав скаргу. За умови розгляду скарги щодо скасування повідомлення про підозру, що здійснена у провадженні, зареєстрованому в ЄРДР до 15 березня 2018 року, такий спосіб вбачається в задовільненні вимог скаржника в частині покладання на слідчого або прокурора зобов’язання вчинити дії щодо виключення з ЄРДР відомостей про повідомлення про підозру. The article discusses the theoretical and applied aspects of the implementation by the party of the defense of the right to appeal the notice of suspicion. Based on the analysis of legislation, materials of modern judicial practice, scientific developments in the field of criminal proceedings, the author comes to the following conclusions: 1) if the investigating judge found violations committed by the investigator or prosecutor when making a notice of suspicion, including the absence of mandatory elements of a notice of suspicion, then an effective way of protecting the rights of the subject of appeal must be applied; 2) when considering such a complaint in a criminal proceeding entered into the Unified Registry of Pre-Trial Investigations before March 15, 2018, the effective method of protection is to satisfy the claimant’s requirements regarding the obligation to exclude from the Registry information about the notification of suspicion.
Description
Keywords
Єдиний реєстр досудових розслідувань, підстави, повідомлення про підозру, підозрюваний, скарга, слідчий суддя, судова практика, Unified Register of Pre-Trial Investigations; grounds, notification of suspicion, suspect, complaint, investigative judge, judicial practice
Citation
Collections