Тактика допиту під час досудового розслідування в судовому засіданні слідчим суддею. Tactics of interrogation during the pre-trial investigation in the court session by the investigating judge.

Abstract
У дисертації розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо тактики допиту під час досудового розслідування в судовому засіданні слідчим суддею. Наголошено, що під час формування тактики проведення допиту в межах досудового розслідування в судовому засіданні слідчий суддя має спиратися на весь накопичений досвід, приділяти увагу дотриманню міжнародних та європейських стандартів, вимог кримінального процесуального законодавства України, криміналістичних рекомендацій щодо використання тактичних прийомів та їх комплексів, а також ураховувати конкретну слідчу ситуацію та індивідуальні особливості учасників цієї слідчої (розшукової) дії.
Description
Keywords
Citation