КОДИФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на основі наукових поглядів учених досліджено теоретичні підходи щодо тлумачення таких понять, як «систематизація» та «кодифікація». Надано авторське бачення щодо тлумачення вказаних термінів. Доведено, що кодифікація є ефективним інструментом підвищення ефективності його дії до прийняття нового кодифікованого акта (Трудового кодексу України). Наголошено, що найпоширенішим видом кодифікації, що застосовується й по відношенню до трудового законодавства, виступає галузева кодифікація. The article, based on scientific views of scientists, theoretical approaches to interpretation of such notions as «systematization and» codification». Courtesy of author’s vision on interpretation of terms. Proved that codification is an effective tool to improve its performance to adoption of a new codified act (Labor Code of Ukraine). Emphasized that most common type of codification, which also applies in relation to employment law, serving industrial codification.
Description
Keywords
систематизація, кодифікація, нормативно-правовий акт, правове регулювання, трудові відносини, classification, codification, legal act, legal regulation of labor relations
Citation
Collections