МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: АКТУАЛЬНІСТЬ І СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена питанням стану наукового розроблення проблематики міжнародного співробітництва місцевих органів публічної влади України. Аналізуються наукові дослідження зазначеної проблематики, окреслено питання, вивчені наукою. Спираючись на наукові здобутки попередників, висвітлено ті аспекти, які залишилися поза межами досліджень і потребують вирішення. The article is devoted to issues of the state of scientific development of the problems of international cooperation of local authorities of public power of Ukraine. The scientific researches of the mentioned problem are analyzed, the questions, which are studied by science, are outlined. Relying on the scientific achievements of predecessors, the aspects that are beyond the scope of the research and need to be addressed are outlined.
Description
Keywords
Рада Європи, Європейський Союз, місцеві органи публічної влади, транскордонне співробітництво, міжтериторіальне співробітництво, єврорегіон, європейське об’єднання територіального співробітництва, об’єднання єврорегіонального співробітництва, Council of Europe, European Union, local authorities of public power, transfrontier cooperation, interterritorial cooperation, Euroregion, European Grouping of Territorial Cooperation, Euroregional Co-operation Groupings
Citation
Collections