Проблема встановлення істини під час здійснення кримінального провадження. Problem of Establishing the Truth during Criminal Proceedings

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою статті є пошук об‟єктивних критеріїв, на підставі яких можна дійти висновку про те, чи є встановлення істини завданням сучасного кримінального процесу, чи воно витіснене принципом змагальності. Зауважено, що пошук відповіді на поставлене питання передбачає аналіз наявних у кримінально-процесуальному законодавстві засобів доказування та встановлення істини, а також урахування положень сучасних теорій розуміння істини, зокрема постмодерністської теорії, що заперечує існування істини як такої. The purpose of the article is to search for objective criteria, on the basis of which it is possible to conclude whether establishing the truth is currently the task of the modern criminal process, or whether it is supplanted by the principle of competition. It is substantiated that the search for an answer to the decided question is impossible without an analysis of the means of proving and establishing the truth available in criminal procedural legislation, as well as without taking into account the provisions of modern theories of understanding the truth, including the "postmodern" theory, which denies the existence of truth as such.
Description
Keywords
Citation
Collections