КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ БЕЗПЕКИ РИНКУ ПРАЦІ ТА УМОВ ЇЇ ФОРМУВАННЯ. CONCEPTUAL BASES OF UNDERSTANDING OF LABOUR MARKET SECURITY ESSENCE AND CONDITIONS OF ITS FORMATION

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено поняття безпеки ринку праці та охарактеризовано умови її формування з позицій особливостей сучасної динаміки економічного розвитку і зумовленою цими процесами трансформацією системи зайнятості. Встановлено, що основною умовою безпеки ринку праці є формування можливостей для діяльності, що забезпечує адекватне отримання доходів, або ж ситуація, за якої досягається збалансування попиту і пропозиції на ринку праці. In the article the notion of the labor market security is researched and the conditions of its formation from the point of the peculiarities of the modern dynamics of economic development and the employment system's transformation resulted by these processes are described. The purpose of the work is to determine the content and conditions of the labor market security formation according to modern theoretical and methodological approaches.
Description
Keywords
Citation
Collections