КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК: ДОСВІД ЗАКРІПЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ НОРМ АВСТРІЙСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 1852 Р.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена дослідженню питання розвитку законодавчого регулювання інституту кримінального проступку на прикладі норм австрійського кримінального кодексу 1852 р. Проаналізовано основні аспекти поняття «кримінальний проступок» в австрійському кримінальному законодавстві 1768–1852 рр. Автор акцентує на відмежуванні цього поняття від понять «тяжкий» та «нетяжкий (звичайний) злочин», які використовувались в австрій- ському кримінальному кодексі 1852 р. На підставі аналізу норм цього кодексу встановлено зміст поняття «кримінальний проступок». Article is devoted to coverage the essence of the development of legislative regulation of institute of criminal misdemeanor, for example the rules of the austrian criminal code 1852. Аnalyzed the main stages of the concept of “criminal misdemeanor” in the Austrian criminal law 1768−1852 years. The author emphasizes on the delimitation of this concept from concepts serious crime and non-serious (ordinary) crime which were used in the austrian criminal code 1852. Based on the analysis of the norms of this code installed content of the concept “criminal misdemeanor”.
Description
Keywords
кримінальний проступок, тяжкий злочин, нетяжкий (звичайний) злочин, суспільна небезпека, об’єкт проступку, criminal misdemeanor, serious crime, non-serious (ordinary) crime, public danger, object of criminal misdemeanor
Citation
Collections