АНАЛІЗ ТА НЕДОЛІКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. ANALYSIS AND DISADVANTAGES OF STATE REGULATION OF TOURIST BUSINESS IN UKRAINE

Abstract
У статті підтверджено думку, що розвиток туристичного бізнесу відіграє важливу роль у вирішенні соціальних і економічних проблем держави. Проаналізовано вплив державної політики на кількісні показники туристичної діяльності, оцінено роль державних органів в розвитку туризму. Надано пропозиції для покращення державного регулювання галузі туризму. Виявлені і відокремлені фактори, що стримують розвиток туристичної сфери, і відповідно надані рекомендації щодо вирішення цих проблем. The article confirms the idea that the development of the tourism business plays an important role in solving the social and economic problems of the state. It analyzes how government policy affects the quantitative indicators of tourism activity, assesses the role of government agencies in the development of tourism. Suggestions are given for improving state regulation of the tourism industry. Some factors restraining the development of the tourism sector were identified and, accordingly, recommendations were given for solving these problems.
Description
Keywords
Citation
Collections