ВІДМЕЖУВАННЯ ЗНАРЯДЬ І ЗАСОБІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ВІД ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена проблемам відмежування знарядь і засобів вчинення злочину від предмета злочину. Досліджені основні наукові позиції вчених-криміналістів, висловлені у правовій літературі щодо зазначеного питання. Встановлено відмінні ознаки між аналізованими поняттями, що дозволяють відокремлювати знаряддя та засоби вчинення злочину від предмета злочину. The article is devoted to the problems of delimitation of tools and means of com- mitting a crime from the subject of a crime. The main scientific positions of the scien- tist-criminologists, expressed in the legal literature on the given question, are investigated. There are distinguished features between the analyzed concepts, which allow to separate the tools and means of committing a crime from the subject of crime.
Description
Keywords
склад злочину, елементи складу злочину, об’єктивні ознаки, знаряддя вчинення злочину, засоби вчинення злочину, предмет злочину, corpus delicti, elements of the corpus delicti, signs of the objective side of the corpus delicti, tools of committing a crime, means of the committing a crime, subject of crime
Citation
Collections